KONTAKT PŘIHLÁŠENÍ REGISTRACE

Pregraduální studium


Určeno pro studenty středních zejména veterinárních škol

Ošetřování dušné kočky

Tato lekce se zaměřuje na ošetřování dušné kočky v praxi. Dává praktické rady na nejlepší přístup k ošetření. Začíná popsáním symptomů dýchacích obtíží, poté hovoří o pozorování kočky a nutné zákroky potřebné k minimalizaci obtíží. Poté hovoří o respirační námaze a jak rozpoznat jiné druhy nádechů a výdechů a námah při dýchání, což může podat důležité informace veterinárnímu týmu pro rozpoznání obtíže. Také vysvětluje torakocentézu a hrudní dren.

Moderní obvazy na rány

Moderní obvazy na rány, jak je vybrat a nasadit? Tato lekce popisuje moderní obvazy a jejich užívání v praxi. Pojednává o tom, co tvoří ideální obvaz a jak ho užít co nejefektivněji pro zabezpečení správného prostředí pro ránu a její hojení. Provádí vás širokým spektrem často užitých obvazů a jejich užití. Zaměřuje se také na užití antimikrobiálních obvazů a porovnává výhody a nevýhody lokální antimikrobiální léčebné terapie.

Úloha sestry při ošetřování zranění

Tato lekce dává praktické rady při ošetřování zranění a jak se na něm aktivně podílet v praxi. Přináší informace o procesu ošetřování ran a přináší praktické tipy jak na základě pochopení principů procesu hojení správně rozhodnout o postupu ošetření rány a volbě správných obvazů.

Můžu ale měl bych?

Jenom protože můžeme, neznamená, že bychom měli. Tyto slova jsou slyšet na pohotovostech po celé zemi – o zvířatech i lidech. Dostali jsme se do bodu v medicíně, kdy dokážeme dělat úžasné věci, ale ne vždy jsou pro nás dobré.

Mendelova interaktivní škola

E learningová knihovna která obsahuje velmi dobře graficky zpracované tituly v českém jazyce. Naleznete zde obecné tituly: Jak funguje buňka. Jak funguje tkáň, Jak funguje organismus, Jak funguje genetická informace. Doporučujeme ale zejmena publikaci Anatomie a fyziologie srdce a publikaci Genová exprese aneb co kódují geny. K těmto publikacím je i příslušný e-learningový kvíz ve kterém máte možnost ihned vyzkoušet úrověň Vámi nabytých vědomostí.

Cestování do zahraničí užitečné zdroje informací

Užiteční stránky pro informace pro cestování do zahraničí

Infusní terapie pro sestry 12/5/18 - text Rauscher

Soubor přednášek ze semináře konaného v Praze 12/5/2018

Šicí materiály Bedřichov 2018

Prezentace z přednášky o šicích materiálech Bedřichov 2018

VK Elisabeth Leece Urgentní medicina

Přednáška na téma TIVA

VK Elisabeth Leece Urgentní medicina II

MOnitoring urgentních pacientů

VK Elisabeth Leece Urgentní medicina III

Anestesie Urgentních pacientů

VK Elisabeth Leece Urgentní medicina IV

Kardiopulmonální resiscutace

Mikrobiologický atlas