KONTAKT PŘIHLÁŠENÍ REGISTRACE

PEPAS


PEPAS  neboli Pan-European Practical Assesment System

Je systemem evaluace praktických dovedností sester který používá či má do svých závěrečných zkoušek zapracováno 15 států EU.

Letos poprvé bude možnost pro sestry s praxí podstoupit evaluaci praktických dovedností dle evropského standardu .

Zkouška vlastní spočívá v testování 10-12 náhodně vybraných dovedností z 13 okruhů . 

Pro sestry s členstvím ADVANCE jsou přístupné všechny existující moduly / postupněbudou  zařazovány s překladem do českého jazyka/.

Ostatním, tedy členům s přidruženým členstvím či nečlenům  k dočasnému nahlédnutím jedna z testovaných dovedností  v anglickém jazyce  jako soubor ke stažení v příloze.

Pro abonenty přípravných kurzů pak  jsou k dispozici podrobně popisy jednotlivé postupů  s upozorněním, které kroky jsou klíčové a jejich nesprávné provedení vede k propadnutí v celé dovednosti. Neboli možnost seznámit se s kriterii podle kterých budou zkoušejícím hodnoceni.

Pro jednotlivé okruhy dovedností  organizujeme přípravné kursy v rámci regionálních seminářů dle zájmu účastníků .

Soubor ke stažení

PEPAS 2

2 okruh otázek k testu praktických dovedností

PEPAS 3

Třetí okruh otázek praktických dovedností

PEPAS 4

4 Okruh otázek praktických dovedností

PEPAS 5

Otázky a dispozice k 5 okruhu praktických dovedností

PEPAS 6

Otázky a postupová kriteria pro 6 okruh dovedností

PEPAS 7

7 okruh praktických dovedností

PEPAS 1

1 okruh otázek a návodů k přípravě k testu praktických dovedností PEPAS