KONTAKT PŘIHLÁŠENÍ REGISTRACE

Co je ČAVS


Posláním asociace je zvyšování kvality práce veterinárních sester a péče o jejich profesní růst.
ČAVS je od roku 2015 členem VETNNET- Evropské sítě organizací zabývajících se vzdělávání veterinárních sester a veterinárníích techniků/techniček. 
Cílem ČAVS je poskytovat řadu vzdělávacích programů, které veterinárním sestrám
umožní zkvalitnit péči o pacienty a být tak tou nejlepší podporou veterinárních lékařů.
Česká asociace veterinárních sester (ČAVS) byla založena aby:
reprezentovala profesi veterinárních sester
podporovala pokračující rozvoj odborné péče a profesionality veterinárních sester
umožnila zvyšování kvalifikace sester díky vzdělávacím programům
vytvořila podmínky pro další rozvoj profese veterinárních sester v této rychle se měnící době
 
Chceme společně s Vámi zvýšit úroveň vzdělání veterinárního středního personálu v Čechách.
 
Převzali jsme vzor vzdělávání veterinárních sester v Anglii a naším cílem je:
 
Co od Vás za to požadujeme?
 
Co konkrétně je potřeba nyní udělat?
Děkujeme za čas, který jste nám věnovali a těšíme se na Vaše odpovědi a připomínky.